m
 • Mezi naše spokojené zákazníky patří nemocniční zařízení, základní školy apod. Máme zkušenosti s velkými zakázkami a třeba i s náročnými výmalbami církevních objektů.

  Vysoká kvalita provedených prací a dodržení smluvených termínů jsou pro nás samozřejmostí.
Provedli jsme práce pro:
 • Stavební a bytová družstva v Praze a Kladně
 • Bytová společenství vlastníků v Praze a Kladně - SBD Ocelář apod.
 • Zdravotnická zařízení - Oblastní nemocnice Kladno, Vojenská nemocnice v Praze Střešovicích
 • Církevní objekty - Domov sv. Karla Boromejského v Praze Řepích, Kostel sv. Václava a Farní úřad u sv. Matěje v Praze, objekt řádových sester v Praze 6 Břevnově, Kaple nalezení sv. Kříže Velká Dobrá, Kostel sv. Havla v Tuchlovicích
 • Letiště Ruzyně - Řízení letového provozu
 • Telecom Kladno - nátěry oplocení ve Středočeském kraji
 • Potravinářský průmysl - Pekárny Delta Kladno, Nymburk, Brandýs nad Labem
 • Základní a mateřské školy v Praze a na Kladně
 • Česká pošta - různé objekty ve Středočeském kraji
 • České lesy s. p. - různé objekty hájoven v polesí Nižbor
 • Obchodní objekty - OD Kotva apod.
 • Ústav pro duševně postiženou mládež v Budeničkách
 • Spolupracujeme se společností SAM s. r. o., Pejša rekonstrukce apod.